EBY WELLNESS

OM OSS

VÅR VISION

På EBY är vi hängivna till att tillhandahålla bästa möjliga resurser och verktyg för att hjälpa våra kunder att nå sin fulla potential och må så bra som möjligt. Vi strävar efter att ge de vi möter möjlighet att fatta välgrundade beslut om sin hälsa och välbefinnande utifrån vår inriktning mot träning/fysisk aktivitet, kost och återhämtning. Vi utgår från evidensbaserad kunskap och vill vara en del av det hälsofrämjande arbetet för hållbar hälsa för alla.

Det hälsofrämjande arbetet syftar till att genom ett holistiskt perspektiv stärka individens egen förmåga att skapa sig en hållbar hälsa, EBY -Empowerment By You.

Ett viktigt begrepp som integreras i vår verksamhet är hälsolitteracitet, vilket innebär att vi vill hjälpa våra kunder att uppnå en ökad nivå av kunskap, personliga färdigheter och självförtroende för att vidta åtgärder för att förbättra sin hälsa genom att förändra sin levnadsvanor.