INTEGRITETSPOLICY

EBY Digital Health AB (varumärke EBY Wellness).

kontakt@ebywellness.se

 

Den här integritetspolicyn har upprättats för EBY Digital Health AB. Org.nr 559295-5735.

 

Vi tar säkerheten kring din personliga information på stort allvar. Denna integritetspolicy har upprättats för att förtydliga vår hantering och användning av dina personuppgifter, vilka som får ta del av dem och de förutsättningar som finns för detta, samt dina rättigheter och hur du kan tillvarata dessa. Med personuppgift avses all slags information som direkt eller indirekt kan hänföras till en fysisk person som är i livet.

Denna policy utgår ifrån gällande dataskyddslagstiftning.

 

Varför vi behandlar dina personuppgifter

Syftet med vår behandling av dina personuppgifter är dels att vi ska kunna kommunicera kring vilka tjänster eller produkter du är intresserad av, dels att förmedla våra tjänster/produkter till dig för att ingå eller fullgöra avtal med dig som kund. En del personuppgifter behövs således också för att vi på bästa sätt ska kunna skräddarsy våra tjänster till dig efter dina förutsättningar, behov och önskemål.

Gällande hantering av personuppgifter i samband med betalning och bokning sparas information av bokföringstekniska skäl enligt lag.

 

Vilka personuppgifter som samlas in och varför

Denna integritetspolicy omfattar samtliga personuppgifter som samlas in och används av oss, inklusive de du väljer att lämna i samband med att du kontaktar oss via mail, telefon eller kontaktformulär.

När du köper tjänster eller produkter från oss behöver vi spara och behandla dina personliga uppgifter. De kommer också att samlas in för att vi ska kunna förmedla våra tjänster/produkter till dig enligt avtal. Vi sparar inte fler uppgifter än vad som är nödvändigt för din användning, för att genomföra köp av tjänster/produkter eller för övrigt enligt lag.

 

De personuppgifter som samlas in kan komma att omfatta ditt namn, postadress, e-postadress och telefonnummer. Vidare kommer du, för att kunna använda våra individanpassade tjänster/produkter fullt ut, tillfrågas att lämna information om följande: längd, vikt, ålder, kön, din målsättning med att använda våra tjänster, dina önskemål gällande din träning och/eller kost, träningsstatistik, kost-och träningsinformation, allmän information om din upplevda hälsa, information om andra faktorer som kan vara av vikt vid planeringen av din träning och/eller din kost (exempelvis allergener eller skador som begränsar träningsupplägg). Denna information är frivillig att lämna, men väljer du att lämna dessa samtycker du också till att uppgifterna hanteras och används av oss enligt beskrivning i denna integritetspolicy och våra användarvillkor. Du kan när som helst återkalla ditt samtycke till vår hantering av dina personuppgifter, men det kan i så fall innebära att vår möjlighet att förmedla dina tjänster/produkter begränsas/upphör. För övrigt gäller det också personuppgifter som rör dina eventuella kommentarer, bilder och frågor som du väljer att lämna ut till oss genom användning av vår app.

 

Genom att använda våra digitala kanaler samlas också teknisk information genom cookies (lagring av textfiler) via användandet av exempelvis vår webbplats.

Du har möjlighet att via dina inställningar i din webbläsare hantera lagringen av cookies. Vi använder cookies för att möjliggöra så att du får den bästa upplevelsen på vår hemsida. Om du väljer att fortsätta använda vår hemsida efter denna information om cookies, kommer vi att anta att du lämnat godkännande (samtycke) till detta.

Våra digitala kanaler, såsom hemsidan, innehåller ibland länkar till andra hemsidor eller digitala kanaler. Dessa webbplatser har egna integritetspolicys och du rekommenderas därför att granska dessa före du lämnar personuppgifter till dem. Vi har ingen kontroll över hur de använder dina personuppgifter och kan för övrig ej ansvara för de sidor du besöker utanför vår.

 

Hur vi skyddar dina personuppgifter

För att skydda dina personuppgifter har vi vidtagit administrativa, tekniska och organisatoriska säkerhetsåtgärder, inklusive att vi enbart samarbetar med auktoriserade tjänsteleverantörer med säkra digitala system i Sverige eller inom EU.

Som ett led i att öka din kontroll och säkerhet får du tillgång till appen och ditt hälsokonto via personlig inloggning. Du är själv ansvarig för hanteringen av dessa inloggningsuppgifter och för att upprätthålla sekretessen, dela därför inte dina inloggningsuppgifter med någon annan. Vi ber aldrig om dina inloggningsuppgifter.

Meddela omedelbart oss om någon obehörig kommit åt dina onlinetjänster och/eller inloggningsuppgifter samt om du misstänker andra säkerhetsbrister, genom att maila oss på info@ebywellness.se.

 

Tredje part angående hantering av dina personuppgifter

 

Vi kan komma att dela dina uppgifter med tredje part, förutsatt att vi är skyldiga att göra så enligt lag eller domstolsbeslut. För övrig delas inte dina personuppgifter med andra aktörer (våra tjänsteleverantörer) annat än då det är väsentligt för att kunna förmedla dina tjänster/produkter enligt avtal och därmed fullgöra våra åtaganden gentemot dig. Det berör i så fall tjänsteleverantörer som hjälper oss att möjliggöra att tillhandahålla våra tjänster till dig. Vi kommer aldrig att sälja dina personuppgifter vidare till tredje part.

 

Dina rättigheter gällande dataskyddslagstiftning och hur du tar tillvara dem

Du har rätt att kontakta oss om du vill ta del av registerutdrag med information om de uppgifter vi har om dig, för att begära rättelse, överföring eller för att begära att vi begränsar hanteringen, för att komma med invändningar eller begära radering av dina uppgifter. Detta gör du enklast genom att kontakta oss på info@ebywellness.se. Då det är av vikt att vi kan säkerställa att du är den du utger dig för att vara har vi rätt att vidta skydds-och säkerhetsåtgärder, om du i samband med detta inte kan identifiera dig på ett trovärdigt sätt så är det inte säkert att vi kan uppfylla din begäran.

Om du har klagomål på vår behandling av dina personuppgifter har du rätt att inge klagomål till tillsynsmyndigheten Integritetsmyndigheten (IMY), du kan läsa mer om detta och allmän information om GDPR på www.integritetsskyddsmyndigheten.se.

 

KONTAKT

Kontakta oss när som helst genom att maila oss på info@ebywellness.se. Du kan även läsa mer om oss på vår hemsida www.ebywellness.se.

 

 

Granskad 2022-10-