EBY - EMPOWERMENT BY YOU

TRäning under graviditet

ONLINE

Under graviditeten har du möjlighet att fortsätta vara fysiskt aktiv och främja din hälsa. Här nedan kan du få mer info om upplägget för träning och coaching hos oss.


  • Konsultation

    Inför uppstart av någon av våra tjänster för träning under din graviditet erbjuds du en inledande konsultation via ett videomöte. Detta för att vi tillsammans ska komma fram till en bra lösning på upplägg för dig.

  • Träningsupplägg

    Du får träningsprogram som är anpassade efter dina målsättningar och din utgångspunkt just nu. Träningsupplägget anpassas efter dina förutsättningar nu och framåt. Målsättningen är att erbjuda en lösning som är anpassad för dig. Vi följer de riktlinjer som finns för träning under graviditet (Folkhälsomyndigheten/WHO). Du har såklart under tiden kontakt med din mödravårdsenhet enligt rekommendation.