ANVÄNDARVILLKOR

 

KÖP- OCH ANVÄNDARVILLKOR

Tack för att du valt våra Tjänster och Produkter hos EBY. Våra ”Tjänster” inkluderar vår hemsida (webbplats), vår app samt våra coachingtjänster som du bokar och ansluter dig till genom bokningstjänster, webbplats eller app. Våra ”produkter” omfattar också våra träningsprogram, träningsupplägg.

När du väljer att använda våra tjänster godkänner du dessa villkor och vår integritetspolicy. Om du inte godkänner dessa villkor och vår integritetspolicy får du ej använda våra tjänster eller produkter, du ska radera vår app om du laddat ner den.

VAD INNEBÄR DETTA AVTAL OCH VILKA ÄR VI?

EBY Wellness tillhör EBY Digital Health AB med organisationsnummer 559295-5735, registrerad med momsnummer SE559295573501. EBY Digital Health AB är registrerat i Sverige.

Detta avtal och vår integritetspolicy godkännes av dig i sin helhet genom att du använder våra tjänster/produkter. Avtalets villkor reglerar din användning av och tillgång till våra tjänster och produkter (dina juridiska rättigheter och skyldigheter, våra juridiska rättigheter och skyldigheter och övrig information som krävs enligt lag).

HUR DU FÅR KONTAKT MED OSS?

Du får kontakt med oss via epost: kontakt@ebywellness.se.

Vid användning av våra digitala tjänster så har du möjlighet att chatta med oss i appen eller via videosamtal, i samband med användning av våra tjänster i appen godkänner du användning av chatfunktion enligt villkoren.

Vi kommer att kommunicera med dig genom epost, sms, chat i app, videosamtal eller via förbetald post (vi använder i så fall de kontaktuppgifter som du förmedlat till oss).

När du anmäler dig till vår webbplats eller våra tjänster/produkter, så godkänner du att vi kan komma att kontakta dig för att berätta mer om våra tjänster och erbjudanden. Du bokar våra tjänster/produkter via vår bokningsportal.

BESTÄLLNING AV TJÄNSTER OCH/ELLER PRODUKTER

Vi skickar en bekräftelse av din beställning genom epost för att acceptera beställningen, därigenom börjar vårt avtal om våra tjänster/produkter att gälla mellan oss och dig som kund.

I vissa fall kan vi inte acceptera beställningen och då informerar vi dig om detta, därmed debiteras inte heller tjänsterna. Exempel på anledningar till att vi inte kan komma att acceptera beställningen är att vi upptäckt ett fel i beskrivningen av tjänstens pris eller innehåll, att vi fått oväntade resursbegränsningar som ej varit planerade som ej möjliggör fler åtaganden för tillfället eller att du inte uppfyller våra minimikrav för bokning av tjänsten via våra betalsystem.

BETALNINGSVILLKOR

Vid samtycke till betalning av våra tjänster, debiteras du enligt Klarnas villkor enligt betalning via tredjepartstjänst, detta sker i samband med att beställning lagts via vår bokningsportal. Priserna anges som inklusive svensk moms (25%). Prissättningen på våra tjänster/produkter anges i SEK, svenska kronor, och anges inklusive mervärdesskatt och övriga avgifter. I vissa fall kan frakt tillkomma, detta anges i så fall separat i produktbeskrivningen. Inga övriga extra avgifter tillkommer. När du genomför ett köp så godkänner du våra köpevillkor.

ÅNGERRÄTT/UPPHÄVANDE AV AVTAL

I samband med att du accepterar dessa villkor så godkänner du att du kan få tillgång till de digitala tjänster/produkter som beställts såsom till exempel träningsövningar, träningsupplägg under en tidsbestämd period, kost- och träningsprogram eller löpande kost- och träningsplaner före att en 14-dagars ångerrättsperiod har passerats. Detta innebär att du är medveten om och har godkänt att du avstår från din ångerrätt i samband med att du får tillgång till de digitala tjänsterna/produkterna.

Fram till dess att du har fått tillgång till det digitala innehållet (tjänsterna/produkterna), har du ångerrätt enligt konsumentavtalslagen. Ditt önskemål om återkallelse måste meddelas oss via epost till kontakt@ebywellness och vi måste ha tagit emot denna begäran före din tillgång till tjänsterna/produkterna.

Du kan avsluta ditt avtal med oss för prenumerationstjänster genom att meddela oss 30 dagar i förväg vilket i så fall innebär att du avslutar vårt avtal med en uppsägning som gäller från och med den första dagen följande månad. I de fall som du inte följer villkoren i avtalet, vilket inkluderar en underlåtenhet att betala för bokade tjänster, kan vi när vi finner det nödvändigt avsluta dina rättigheter att använda tjänsterna och kontakta dig angående detta beslut i de fall du på ett allvarlig sätt inte följt dessa avtalsvillkor. Om det på ett rimligt sätt går att finna en lösning så kommer vi att ge dig en möjlighet att göra det. I de fall vi upphör rätten för dig att använda tjänsterna, men att du har gjort vissa betalningar, har vi rätt att behålla betalningar för att täcka eventuella kostnader och/eller som kompensation för eventuella förluster som beror på att du inte har följt villkoren.

Vi har möjlighet att avsluta detta avtal om det framkommer att det är omöjligt/opraktiskt att tillhandahålla tjänsterna eller del av tjänsterna (inklusive digitala tjänster/app/webbplats). I det fall det beslutats om avbrott eller upphörande av tjänster/del av tjänst på detta sätt som berör dig och i enlighet med detta avtal, så kommer vi att meddela dig detta. I de fall du redan har betalat i förväg för tjänst men ej kunnat nyttja detta, så har du rätt att få en återbetalning som står i proportion till den omfattning av tjänsten som ej nyttjats vid avslutat avtal. Då avtalet upphör att gälla måste du omedelbart avsluta den användning som är tillåten enligt villkoren för detta avtal, vilket även inkluderar användning av digitala tjänster, app och tjänsterna i allmänhet. Det omfattar även att radera/ta bort appen från samtliga enheter som tillhör dig.

ANVÄNDNING AV VÅRA TJÄNSTER

Genom att samtycka till att följa dessa villkor får du använda tjänsterna/produkterna endast för personligt bruk. Genom att ladda ner vår app godkänner du användningen av denna och får tillgång till nödvändiga uppdateringar eller andra ändringar i appen kostnadsfritt. Du måste vara minst 18 år fyllda. Om du är under 18 år får du ej nyttja våra tjänster/produkter.

Vi ger inte medicinsk rådgivning och användning av våra tjänster sker på egen risk och ersätter heller inte medicinsk rådgivning eller behandling. Innan du startar ett tränings- eller kostprogram hos oss bör du rådgöra med din läkare/vårdgivare för att få stöd i att avgöra vad som är lämpligt för dig. Det tillhör ej vårt verksamhetsområde att förskriva kosttillskott, rekommendera dosering av kosttillskott, diagnosticera medicinska tillstånd, förskriva dieter för behandling av symtom relaterade till medicinska/kliniska tillstånd eller behandla dessa direkt.

Träning kan innebära en viss risk för skador och du utför din träning på eget ansvar. Om du i samband med träning eller annan aktivitet upplever andfåddhet, svimningar, yrsel, smärta eller annat plötsligt obehag, ska du omedelbart sluta och uppsöka vård. Du använder kostplanen på egen risk och på eget ansvar, du har också skyldighet att granska innehållet i den och vid behov därmed kontrollera att den inte innehåller något som inte passar med eventuella allergier och/eller intoleranser.

Däremot erbjuder vi vägledande inspiration enligt rådande kostrekommendationer för måltidsplanering, vilka ska verka som uppmuntran till att enklare möjliggöra intag efter ditt behov av makronäringsämnen och exempelvis intag av näringsrika frukt-och grönsaker, magert protein, bra fettkällor, fullkornsprodukter osv.

  • Rådgör alltid med en läkare och/eller dietist innan du påbörjar tränings-/fitness- eller hälsoprogram.

  • Allergier/intoleranser måste alltid anges inför start av kostplan.

  • Skador/sjukdomar som kan påverka användning av träningsplan måste alltid anges inför start av träningsprogram.

  • Kontrollera och läs noggrant igenom din kostplan och dess innehåll/ingredienser så du säkerställer att den inte innehåller det du är allergisk eller har intolerans mot.

  • Kontrollera alltid din miljö och redskap före start av träning, så att den utförs säkert. Kontrollera också att du har tillräckligt rörelseutrymme för dina aktiviteter så du inte orsakar skada eller hindrar dina rörelser.

  • Du använder träningsutrustning på egen risk. Du genomför din träning på eget ansvar.

  • Begränsning av kcal-intag kan i vissa fall leda till vissa relaterade fysiska eller psykiska hälsoproblem, var uppmärksam på ditt mående och du har eget ansvar för din kosthållning och att söka hjälp från sjukvården vid besvär.

Vi friskriver oss från eventuella skador som kan uppkomma vid din träning, yoga och användning av kostplan och rekommenderar att du som kund har tillgång till en hemförsäkring.

ANVÄNDNING AV APP OCH DIGITALA TJÄNSTER

Du kan endast ladda ner appen på de enheter som du äger och har rätt att använda. Du är därmed ansvarig för att följa de villkor som gäller för användning av appen eller våra övriga digitala tjänster/produkter. Du är ansvarig för användning av appen eller övriga digitala tjänster/produkter även om det sker på en enhet som du inte äger.

Appen laddas ner via appbutikerna Apples App Store eller Google Play Stores. Där regleras nedladdning enligt appbutikens villkor och vid nedladdning använd en kompatibel anordning.

Vid vissa tidpunkter uppdateras våra tjänster, inklusive vår webbplats och våra digitala tjänster/app. Dessa uppdateringar sker för att t ex öka funktionalitet, prestanda, åtgärda säkerhetsproblem eller ändringar i exempelvis operativsystem. Säkerställ att du har den senaste uppdaterade versionen och håller dig uppdaterad om uppdateringar av våra tjänster. Om du däremot väljer att inte uppdatera eller väljer bort automatiska uppdateringar kan det innebära svårigheter att använda våra tjänster delvis eller helt och hållet. Det är ditt ansvar att se till så att du har uppdaterat.

DITT PERSONLIGA KONTO

Alla inloggningsuppgifter såsom användarnamn/lösenord får ej avslöjas för någon annan person, du måste därmed hålla dessa konfidentiellt. Om du får anledning att tro att dessa uppgifter fått spridning måste du omedelbart återställa dem. Du får inte dela dessa uppgifter så att någon annan person får tillgång till de tjänster/produkter eller plattformen som du har inloggning till, du kommer vara ansvarig för användningen av ditt konto. Detta oavsett om det sker utan ditt samtycke eller din vetskap. I de fall som andra fått tillgång till dina inloggningsuppgifter och därmed också tjänsterna anses detta som ett brott mot detta avtal och vi har därmed rätt att avsluta din rätt att bruka tjänsterna.

Vi ger dig därmed en personlig rätt att använda våra tjänster enligt avtalets villkor. Du får därmed inte heller överlåta tjänsterna till någon annan person (varken mot betalning/gratis eller mot annan kompensation). Undantag gäller de avtal som regleras i appbutiken för appen. Vid försäljning av enhet som du har dina digitala tjänster på eller t ex appen, måste detta raderas före försäljning.

DIN INTEGRITET

Vi använder endast de uppgifter som du har lämnat i samband med att du använder våra tjänster, i enlighet med vår integritetspolicy.

Vi månar om att endast använda oss av säkra digitala lösningar, det är dock viktigt att vara medveten om att det finns risker med att använda internetöverföring och det kan finnas en potentiell risk att den information som hanteras kan avlyssnas eller läsas av andra.

COPYRIGHT, IMMATERIELLA RÄTTIGHETER

Samtliga immateriella rättigheter tillhör oss eller våra licensgivare. Rättigheterna i tjänsterna är licensierade att brukas av dig, det vill säga ej sålda till dig. Du har därmed inga immateriella rättigheter kopplade till tjänsterna förutom rätt att använda tjänsterna enligt de här villkoren. Dessa villkor innebär att du har rätt att personligen använda men att inte överlåta användandet av tjänsterna. Detta gäller även våra digitala tjänster liksom vår webbplats. Du har därmed inte rätt att använda EBY Digital Health, EBY Wellness som namn eller vår (eller våra licensgivares) varumärken, domännamn, äganderätter eller specifika varumärkesfunktioner. Samtliga rättigheter, intressen, titlar samt innehåll i och till våra tjänster är vår och våra licensgivares exklusiva egendom, med undantag för innehåll som tillhandahålls av dig. Om du lämnar någon återkoppling eller förslag om ändringar eller kommentarer om innehållet som erbjuds genom tjänsterna, är detta helt frivilligt från din sida. Vi kan i så fall använda sådan återkoppling, kommentarer eller förslag på ändringar såsom vi anser är lämpligt utan att vi har någon ytterligare skyldighet gentemot dig.

Genom detta avtal samtycker du till att inte kopiera våra tjänster, inklusive de digitala tjänsterna samt webbplatsen. Det innebär också att du inte får översätta, anpassa, variera, demontera, dekompilera eller på annat sätt ändra eller modifiera hela eller delar av våra tjänster. Detsamma gäller att kombinera tjänsterna med andra produkter eller program. Det är inte tillåtet att underlicensiera eller på annat sätt göra våra tjänster, inklusive digitala tjänster och webbplats, tillgängliga för annan person (om det inte föregåtts av skriftligt samtycke från oss).

Följa de lagar och den lagstiftning som gäller i samband med tjänste- eller produktanvändning (inklusive digitala tjänster, app och webbplats).

BEGRÄNSNINGAR FÖR GODTAGBAR ANVÄNDNING

Den enda användningen av våra tjänster/produkter ska ske enligt lagliga ändamål, det vill säga att tjänsterna får ej användas på ett olagligt sätt, för något olagligt syfte eller på något annat sätt som kan anses bryta mot de villkor som gäller för detta avtal. Det omfattar också bedrägligt handlande eller illvilligt handlande. I dessa fall gäller det till exempel att inte använda, sprida eller överföra skadlig kod (som virus eller annan skadlig data) till våra tjänster vilket också omfattar digitala tjänster/app/webbplats eller dess operativsystem och hos våra licensgivare. I samband med användandet av tjänsterna får du ej göra intrång i våra eller våra tredje parts immateriella rättigheter.

Du får ej för övrigt överföra någon form av material som är ärekränkande, hotfullt, obscent, diskriminerande, sexuellt uttalad eller på något sätt stötande genom användningen av tjänsterna.

ANSVAR VID FÖRLUST OCH SKADA SAMT FORCE MAJEURE

Vi utesluter inte och begränsar ej vårt ansvar gentemot dig när det skulle vara olagligt att göra det, exempelvis om det gäller grov vårdslöshet, bedräglig felaktig framställan eller bedrägeri.

Vi är ej ansvariga för företagsförluster, det vill säga, att om du använder tjänsterna så har vi inte ett ansvar gentemot dig för direkt eller indirekta förluster eller förlust av vinst, affärsverksamhet, förväntade besparingar eller på annat sätt faktorer kopplat till affärsverksamheten.

Det finns begränsningar i tjänsterna, då dessa ej utvecklats för att täcka samtliga dina behov. I de fall som du använder exempelvis tränings- eller kostprogram så är du medveten om dess begränsning och risker, du använder tjänsterna/produkterna på eget ansvar. Om du har frågor eller oro rörande din hälsa eller medicinska frågor hänvisas du till din husläkare eller sjukvård. Den information som tillhandahålls genom våra tjänster använder du på egen risk och eget ansvar.

I de fall som förseningar uppstår utanför vår kontroll, försöker vi kontakta dig så snart det är möjligt för att ge dig information om detta och samtidigt försöka minska effekten av förseningen genom att vidta de åtgärder vi kan. Däremot så är vi inte ansvariga för de förseningar som orsakats av faktorer utom vår kontroll. Om ytterligare förseningar riskerar att inträffa har du rätt att kontakta oss för diskussion om dina eventuella rättigheter att avsluta vårt avtal och få en återbetalning av dina tjänster som du betalat för men ej erhållit på grund av förseningen.

VAD HÄNDER OM DU INTE LÄMNAR NÖDVÄNDIG INFORMATION TILL OSS

Genom att du önskar använda våra tjänster så efterfrågas viss information från dig som en förutsättning för att kunna tillhandahålla våra tjänster till dig. Den information som efterfrågas rör exempelvis frågor om din kropp inklusive vikt och längd, kroppsstatistik, din träning, måltider, din kost och allmänna välbefinnande. Vi kontaktar dig för att få denna information. Om du av någon anledning inte har möjlighet att ge oss denna information inom rimlig tid eller inte ger oss den information som krävs för att kunna tillhandahålla tjänsterna (och/eller ger felaktig eller ofullständig information), har vi rätt att antingen ta ut en extra avgift för utökad administrativ kostnad för extraarbete som krävs på grund av detta eller i de fall vi anser nödvändigt, avsluta avtalet. Därmed är vi inte ansvariga för att tjänster levereras försenat eller helt/till viss del uteblir då det har sin orsak i att du underlåtit att förmedla den information som vi behöver eller lämnat ofullständig/felaktig information, inom rimlig tid.

ANDRA WEBBPLATSER

I de fall som vi genom våra tjänster hänvisar till andra oberoende webbplatser (som inte tillhandahålls av oss), står dessa webbplatser utom vår kontroll och vi är därmed ej ansvariga för och har inte heller kontrollerat och godkänt det innehåll de har på sin webbplats. Vi har inte heller granskat, kontrollerat eller godkänt deras integritetspolicy, om någon finns angiven. Detta innebär att du har ansvaret för att kritiskt granska och ta beslut om du vill använda länkade webbplatser. Det gäller även i de fall som dessa tillhandahåller egna tjänster eller säljer produkter.

ÄNDRINGAR AV DESSA VILLKOR SAMT VAD GÄLLER VID ÖVERFÖRANDE AV AVTAL

Det kan vara nödvändigt att vid behov ändra dessa villkor relaterat till lagändringar, praxis eller för att justera för nya funktioner och tjänster.

I de fall som villkoren ändras har vi skyldighet att ge dig rimlig förvarningar om eventuella förändringar av större omfattning genom att skicka dig ett meddelande om detta genom epost eller sms. Andra sätt att meddela detta är vid din användning av webbplats eller tjänster (t ex inloggning på app).

ÖVERFÖRA AVTAL

Om vi exempelvis förvärvas av en tredje part, har vi rätt att överföra våra rättigheter och skyldigheter enligt dessa villkor till en annan organisation. Detta kommer vi alltid att informera dig om skriftligen och se till så att den överföringen i så fall inte påverkar dina rättigheter enligt villkoren.

VARJE DEL I DESSA VILLKOR GÄLLER SEPARAT.

Varje del i dessa villkor gäller separat. I de fall en domstol eller myndighet beslutar att någon av delarna är olaglig, gäller fortsatt övriga punkter bland villkoren i avtalet. Detta avtals villkor följer svensk lagstiftning och du kan vid behov väcka talan om våra tjänster i svensk domstol.

ALTERNATIV TVISTLÖSNING

Om du har klagomål gällande tjänst/produkt så kan du skicka ett mail till oss på kontakt@ebywellness.se , vi behandlar ditt klagomål så snart som möjligt och enligt rådande praxis.

Vid den process som en alternativ tvistlösning innebär granskar ett oberoende organ de fakta som tvisten berör och försöker att lösa den utan att du behöver gå till en domstol. Du kan lämna in tvisten för lösning online hos Europeiska Kommissionens plattform för tvistlösning om du är missnöjd med vår hantering av ett klagomål.

Du som konsument har rätt att få din sak prövad av allmänna reklamationsnämnden för konsumenttvister, om en tvist inte kan lösas. För att få denna tvist prövad så kan du vända dig till Allmänna reklamationsnämnden (ARN), Box 174, 101 23 Stockholm (www.arn.se).

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Senast uppdaterad 01 okt 2022